vision board

  • Vision Board

    A “vision board” eredményes és kiemelkedő módszere a konkrét életcélok meghatározásának és a tennivalóid rendszerezésének. A vision board több pszichológiai módszert egyesít azért, hogy minél jobban átlásd a feladataidat és magabiztosan haladj a céljaid felé.

    A vision board segítségével a vágyaid konkrét célokká válnak, felismered, hogy pontosan mit is szeretnél elérni, mik a prioritások az adott élethelyzetben.

  • Vision Board

    The “vision board” is an effective and outstanding way of setting specific life goals and organizing what you need to do. The vision board combines several psychological methods to get you more insight into your tasks and to move confidently towards your goals.

    With the help of the vision board, your desires become concrete goals, you realize exactly what you want to achieve, what are the priorities in the given life situation.